ZOHO 2040

Het kernteam ‘2040’, dat zich inzet om een visie voor de toekomst van ZOHO te vormen, is opgetuigd en gaat van start. Binnenkort kunnen we het ZOHOatelier gaan gebruiken. Daar willen we gaan werken aan de toekomstvisie. Hier werken we aan een plan van aanpak, een programma voor het gebied en laten we zien hoe het gebied zich al heeft ontwikkeld.
Daarnaast zijn we van plan om rondom het thema ZOHO 2040 o.a. een congres te organiseren. Met sprekers die kennis en/of een mening hebben over het van onderaf ontwikkelen van gebieden. Wat zijn de (on)mogelijkheden en kansen? Hoe ontwikkel je een gebied met aanwezige gebruikers die het gebied een identiteit geven?
Dit alles moet leiden tot een visie die als kwaliteitseis meegegeven wordt aan potentiële ontwikkelaars van het gebied. Of worden wij, ZOHOcitizens, de huidige gebruikers mede ontwikkelaar?
VERTEL ONS JOUW MENING EN VISIE!