Kom jij als ondernemer in ZOHO in financiële problemen vanwege de restricties omtrent het Coronavirus?

Wij maken een inventarisatie van ondernemers in ZOHO om te polsen hoe het met iedereen gaat en dan met name wat betreft mogelijke problemen met het betalen van de huur van werk- en kantoorruimtes.

Kun jij je huur niet meer betalen, omdat er momenteel minder inkomsten zijn of omdat opdrachten zijn ingetrokken of worden uitgesteld? Vanuit ZOHO-citizens is contact met Havensteder hierover en ook de tussenpartijen die ruimtes van Havensteder verhuren (zoals Workspot) benaderen wij. Er is met Havensteder afgesproken dat, indien noodzakelijk, twee  maanden opschorting van betaling aangevraagd kan worden (april en mei 2020). Iedere ondernemer dient dit zelf aan te vragen. We hebben een voorbeeldbrief die je desgewenst toegestuurd krijgt.

Workspot en SKAR lijken nog niet mee te werken, omdat zij denken dat dat niet nodig is. Als we van jullie horen dat dat (inmiddels) wel zo is willen we daarover in gesprek gaan. 
Ook met de toekomstige eigenaar van het gebied zijn we in gesprek. Ook daarvoor is het van belang dat we een beeld hebben van de omvang van het probleem. Laat je  horen  via het enquête formulier wie gebruik wenst te maken van huur-uit/afstel.