Masters that Matter

Zomerhofstraat 84 – 2e verdieping
3032 CM Rotterdam

Masters that Matter is een ontwerpbureau dat zich inzet voor het creëren van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, de zogenaamde wicked problems. Deze vraagstukken kenmerken zich voornamelijk door de betrokkenheid van vele verschillende partijen waardoor vooruitgang zeer lastig is of zelfs onmogelijk lijkt. Onze projecten bevinden zich rondom onderwerpen als gezondheid, zorg, afval/materiaalstromen, mobiliteit, kortom rondom de grote transitievraagstukken.

Masters that Matter geloven dat een wicked problem niet gebaat is bij vereenvoudiging, maar juist opgelost moet worden in de maatschappelijk complexiteit waarin het ook gebruikt gaat worden. Hiervoor dient óók het proces multi-dimensionaal en multi-disciplinair te zijn. Onze project “teams” bestaand dan ook uit energieke nieuwkomers, ervaren vakkenners en verrassende buitenstaanders, oftewel de Jonge Honden, de Wijze Uilen en de Vreemde Eenden.

Omdat een vraagstuk niet opgelost kan worden in hetzelfde denkkader als waarin het ontstaan is, is perspectiefverandering cruciaal. Hiertoe gebruiken Masters that Matter een zeer uitgebreide ‘toolkit’ om op uiteenlopende organisatieniveau’s en processtadia vooruitgang te boeken en stap voor stap met de betrokkenen duurzame oplossingen te creëren die (dus) breed gedragen zijn.