Nico Adriaans Stichting

Vijverhofstraat 35 - 37
3032SB Rotterdam

De Nico Adriaans Stichting (NAS) biedt maatschappelijk werk, woonbegeleiding, dagbesteding/activering aan op verschillende plekken in de stad: huiskamer, kunstatelier, muziekstudio’s, en begeleide woonvoorzieningen. Hier krijgen mensen hulp bij het oplossen van diverse problemen volgens de unieke zorgethische benadering van de NAS. Zij worden gestimuleerd tot het ontdekken en ontplooien van talenten waarmee zij nieuwe stappen kunnen zetten naar een evenwichtiger en waardig leven.

De NAS bouwde de afgelopen jaren aan een netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen op wijkniveau. Hiermee wil zij bijdragen aan de de verbinding tussen ondernemers, makers, zorgaanbieders en bewoners. De bezoekers van de NAS helpen mee de wijk netjes te houden en houden de Regentuin bij.