ZOHOcitizens vertellen over ZOHO Rotterdam. De ZOHOprincipes en een korte terugblik op bottom-up gebiedsontwikkeling.

Van NOGO naar ZOHO.
Gemaakt in opdracht van de ZOHOcitizens voor presentatie tijdens webinar over de toekomst van ZOHO.

camera & montage: Wijk TV | Ron Blom
archiefmateriaal: Wijk TV

PROGRAMMA

Ceremoniemeester: Leon van Geest 

12u00 – lunch en inloop

12u30 – opening/intro – welkom, waar zijn we, hoe is het gebied geworden wat het is, waarom is dat belangrijk, wat gaat er gebeuren vandaag.

13u00 – presentatie van de principes
met achtergrond en illustraties/referenties.
5 citizens presenteren ieder 1 principe

14u15 – rondleiding in het gebied
In groepen wordt er door het gebied gewandeld onder begeleiding van een gids van de ZOHOcitizens. Op diverse plekken is een korte presentatie van makers en performances van Time Window.
Kantoorplekken zijn min of meer bekend, maar wie zijn nu de makers in ZOHO en hoe zien hun werkplekken eruit?

15u45 – verdieping
•    Ekim Tan – co-creatieve processen. Hoe doe je dat?
•    Chris Keulemans – Wanneer is zoho een succes? Hoe krijg je dat voor elkaar en wat levert het op

16u45 – afsluiting met borrel
•    Rik de Droominee
•    Levi Live muziek

Meer weten en inschrijven? Klik hier
Vooraf aanmelden a.u.b.

Toelichting op het programma

Ekim Tan

Ekim Tan (Istanbul) is een onderzoeker en ontwerper, gespecialiseerd in Stedenbouw en ontwikkelde een spelvorm om het stedenbouwkundig ontwerp te koppelen aan de inbreng van stakeholders in het gebied. Ze is grondlegger van Play the City, een ontwerp- en onderzoeksnetwerk met basis in Amsterdam en Istanbul. Daarnaast promoveerde ze in 2014 aan architectuurfaculteit van de Technische Universiteit Delft en het International New Towns Institute in Almere.

Chris Keulemans

Chris Keulemans (Tunis, 1960) is een reizende schrijver, journalist en moderator. Hij was directeur van de Balie, centrum voor cultuur en politiek te Amsterdam,
en oprichter van cultureel centrum de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Daar maakte hij van binnenuit de ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever mee. Hij publiceert en spreekt regelmatig over stadsontwikkeling, gentrificatie en diversiteit.

Time Window

Time Window is een community-in-residence van ruim 50 Rotterdamse kunstenaars. Een vrijplaats om onafhankelijk werk te ontwikkelen en produceren.

Eigenlijk weten jullie het al… maar voor het geval dat

Ongeveer 90% van de bedrijfsgebouwen in het ZOmerHOfkwartier zijn van de woningbouwcorporatie Havensteder. Vanwege een wetswijziging in 2016 mag een woningbouwcorporatie echter geen bedrijfs onroerendgoed meer in bezit hebben. Daarom gaat Havensteder zijn vastgoed via een verkoopprocedure (ook wel tender of aanbesteding genoemd) verkopen. Havensteder doet dat samen met de Gemeente Rotterdam, want ook de gemeente heeft panden en natuurlijk gronden in het gebied.

Doel van de verkoopprocedure is een transformatie van het gebied, waarbij er heel veel nieuws in ZOHO komt, maar het waardevolle ook behouden blijft.
En de stichting ZOHOcitizens denkt en schrijft mee!

Achtergrond

In 2017 heeft ZOHOcitizens beide partijen overtuigd dat om geïnteresseerde partijen in de juiste richting te leiden voor de toekomst van ZOHO er een visie op de ontwikkeling van het gebied moest komen. En wie kunnen die beter maken dan de gebruikers zelf?! Zij hebben het gebied weer vruchtbaar gemaakt, ingezaaid en het gebied komt voorzichtig tot bloei.

Eind 2017 hebben verschillende ZOHOcitizens het gebied onderzocht: wat is de historie van het gebied, wie werken er nu, wat zijn hun verwachtingen, wat zijn de kernwaardes en hoe verhoudt het ‘gebied’ zich tot het centrum of noord?

Uit de workshops, bijeenkomsten en lezingen zijn de ZOHOprincipes gekomen. Te lezen op https://zohorotterdam.nl/zoho2040/ of in het kort: https://zohorotterdam.nl/de-zohoprincipes-in-het-kort/

ZOHOtender 2018

Gemeente en Havensteder hebben uitgesproken onze ZOHOprincipes te omarmen als uitgangspunt voor de verkoop. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat de ZOHOcitizens een belangrijke rol hebben bij de tender. We zitten aan tafel als mee-schrijver, jurylid en zijn ook betrokken na de tender!

Want alle betrokkenen denken dat de creatieve industrie / de creatieve ondernemers en makers heel goed samen kunnen met wonen. Daarom hebben we gezamenlijk gedetailleerder naar de ZOHO-principes gekeken. Waar wijken ze af van wat gemeente en Havensteder willen bereiken, en waar zitten gezamenlijke wensen?

Op basis van de eerste ideeën over de tender zijn er marktconsultatie-gesprekken geweest met ontwikkelaars, beleggers, architecten etc. Doel was vooral om te kijken of de ambities realiseerbaar zijn en weerklank in de markt oproepen. Vervolgens is er druk overlegd over tenderdocumenten: Beoordelingscriteria, Nota van Uitgangspunten en inrichting van het tenderproces.

De Nota van Uitgangspunten is een zeer belangrijk document, omdat daarin de wensen, eisen en uitgangspunten omschreven staan waaraan het gebied (en dus de plannen van mogelijke kopers) in de toekomst moet voldoen.

Intussen heeft Havensteder ingestemd met de hele verkoopprocedure inclusief alle stukken. Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente beslist hier een van de volgende dagen over. Doel is om de tender in de loop van december te starten. Op dat moment kunnen wij ook meer details – die dan immers openbaar zijn – met jullie delen.

Waar gaat het nu naartoe?

Uiteindelijk zal ZOHO een ‘gemengd stedelijk gebied’ worden. Er komen enkele honderden woningen, in allerlei categorieën. Daarnaast blijft er ruimte voor bedrijvigheid en zeker ook voor het soort kleine, creatieve bedrijven die er nu zitten. Kopers moeten aangeven hoe ze de sfeer van vernieuwing, experiment en creativiteit die er nu is gaan behouden. Plannen moeten verder intensief aandacht aan duurzaamheid in brede zin geven. Tot slot zijn er regels voor de maatvoering van gebouwen en openbare ruimte. ZoHo blijft een schakel tussen Centrum en Noord, het moet geen nieuwe Skyscraper City worden.

Hoe verder? De planning van de procedure ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
half december 2018 – start tenderprocedure. Alle geïnteresseerden kunnen zich kwalificeren en dienen een globaal plan in voor de transformatie van het gebied.
– 16 januari 2019 – symposium door ZOHOcitizens over ZOHOprincipes en de achtergronden.
– half feb 2019 – eerste plannen worden ingeleverd
– maart 2019 – drie geselecteerde partijen worden bekend gemaakt
– juni 2019 – definitieve plannen worden ingeleverd
– juli 2019 – voorlopige winnaar wordt bekend gemaakt.
– sept / okt 2019 – definitieve gunning en ondertekening contracten

september 2019 – september 2020
– de winnaar werkt zijn plannen uit –
bestemmingsplan wordt gewijzigd bij de gemeente Rotterdam

Na goedkeuring definitieve plannen en bestemmingsplan
– vergunning aanvraag voor bouw eventuele sloop

Met andere woorden:
Met de winnaar wordt een verkoopovereenkomst gesloten, waarna deze zijn plannen meer gedetailleerd uitwerkt. Op basis daarvan vindt ook een bestemmingsplanprocedure plaats, met de gebruikelijke inspraak / zienswijze / bezwaarmogelijkheden.

Als we rekening houden met de nodige vergunningprocedures en technische voorbereidingen dan laat zich uitrekenen dat de eerste concrete ingrepen in het gebied op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 zichtbaar zullen zijn. De totale transformatie zal waarschijnlijk vele jaren beslaan.

vrijdag 22 juni

Wist jij dat de bedrijfsgebouwen in het ZOmerHOfkwartier (ZOHO) worden verkocht en dat dit stukje stad opnieuw wordt ontwikkeld? ZOHOcitizens wil graag dat dit een bijzonder stukje stad blijft en het nog leuker wordt. Met (creatieve) ondernemers, met woningen voor verschillende Rotterdammers en met plekken om buiten te zitten, te sporten, te dansen en te spelen. 

Op vrijdag 22 juni wordt een ‘festival’ gehouden voor en door gebruikers, bewoners en ondernemers in ZOHO. Maak eens kennis met één van de vele instellingen in ZOHO en laat je informeren over de toekomst van ZOHO.
programma
13:00 lunch bij WIJkcooperatie010
15:00 verschillende workshops
– kom knutselen bij SCRAP
– leer de Argentijnse Tango bij Cuartito Azul
– indoor skateles van R’damse skaters
– volg een rap-workshop van Time Window
– doe een sporttraining bij Fit for Free
– kom tot rust door Yoga Vidya in de buurttuin
– bedenk een mooie toekomst voor ZOHO in het ZOHO-atelier
17:00 muziek en goochelacts met hapjes van Deliz en Gare du Nord
17:30 debat met Havensteder, Gemeente Rotterdam, Wijkraad Noord en ZOHOcitizens
18:00 muziek

meld je aan voor lunch en/of workshops, vol=vol!
citizens@nullzohorotterdam.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vrijdagmiddag 22 juni organiseert de WIJkcoöperatie Rotterdam – Noord binnen of buiten een lunch.
Boek op tijd, want op = op. Voor 5 euro bieden wij je een frisse zomerse lunch.
Reserveer vast door 5 euro over te maken op NL75 RABO 0301 2157 15 tnv St. Bevordering van Wijkcoop
onder vermelding van je naam. Of vraag je werkgever dit voor jou en je collega’s te doen, het zijn bedrijfskosten.
Voor iedere betalende lunch kan je kennismaken met een wijkbewoner die gratis mag mee eten.
Reserveren is verplicht en kan ook via de mail: contact@nullwijkcoop010.nl

ZOHO 2040

Goed nieuws! De stichting ZOHOcitizens heeft het bericht ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dat we de STADSLAB subsidie krijgen. Voor het komend jaar zijn daardoor een aantal onderdelen van het jaarplan geborgd.

Zo zitten wij, ZOHOcitizens, komend jaar met Havensteder en de Gemeente aan tafel om mee te schrijven, mee te werken en mee te beoordelen aan de tender voor de verkoop van ‘ZOHO’.
WIL JE MEE KIJKEN / WERKEN / HOREN  / DENKEN / OORDELEN?
een groepje van 10 à 15 man zal deze hele procedure vanuit ZOHOcitizens op de voet volgen. Niemand in deze groep kan meedingen aan de tender en hij/zij heeft geheimhoudingsplicht. In deze groep monitor je mee of de belangen van de ZOHOcitizens werkelijk goed geborgd worden.
Geef je op voor deze beoordelingsgroep!

We schrijven 2040: het Zomerhofkwartier (ZOHO) is in Nederland en daarbuiten daarbuiten één van de meest geciteerde voorbeelden van experimentele, betrokken, duurzame, gemixte en verbonden gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling met ruimte voor experiment en een vergaande samenwerking tussen participerende burgers en ondernemers, ontwikkelaars en overheid. Een wijkontwikkeling waarbij het ‘place-making’ van bewoners en ondernemers uit de jaren ’10 heeft geleid tot de unieke ‘hotspot’ van de latere decennia. Een wijk waarin sociale, economische en ecologische aspec…
>>lees de ZOHOprincipes

ZOHO 2040

Op vrijdag 10 december is een groep stadsmakers vanuit het Stadsmakerscongres rondgeleid door ZOHO.

In het ZOHO-atelier zijn de ZOHO-principes enthousiast ontvangen en besproken. Ook op het Transformatiecongres op 7 december vormt ZOHO 2040 onderdeel van het programma. Er zijn rondleidingen en discussies.

Op 10 november, wordt de toekomstvisie van ZOHOCitizens op ZOHO gepresenteerd tijdens het Stadsmakerscongres. Dit jaar is het congresthema ‘Iedereen maakt de stad’. 

Als je nog niet de kans hebt gehad, kom en praat mee. Vanaf 10.30u tot 12.15u is in het ZOHO-atelier een korte presentatie met aansluitend een discussie over hoe we de vijf ZOHO-principes in de toekomst kunnen borgen. Hoe neem je de juiste randvoorwaarden op om de juiste partij te vinden? Ook voor na het winnen van de tender en voor over 15 jaar…

Woensdag 1 nov 20.00: ZOHO 2040, Yellow Spot, Gele Gebouw
Presentatie van de ZOHO-citizens visie op de toekomst van ZOHO aan Havensteder, gemeente en geïnteresseerden. Wat zijn de kernwaarden van het gebied en welke regels zouden toekomstige ontwikkelingen moeten volgen? Denk mee over de gewenste toekomst van ZOHO nu de druk op dit gebied toeneemt!