SAVE THE DATE: woensdagavond 1 november
Op 1 november maken wij onze visie op ZOHO-2040 bekend. In het kader van de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO, heeft ZOHO-citizens de afgelopen twee maanden een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Woensdagavond wordt dit advies gepresenteerd. Kom ook!
Programma en locatie volgen!

woensdag 11 oktober, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw, Yellow Spot

Luister, praat en denk mee!
Hoe gaan we om met de toekomstige woningbouw? Willen we zelf eigenlijk wonen in ZOHO? Wordt het één netjes aangeharkte bakfietswijk? Of…?

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Wat vind jij??

Luister, denk en praat mee in het ZOHO-Atelier! Op woensdagochtend van 9u tot 11u staat de deur open.
a.s. woensdagochtend (morgen!) van 9u tot 11u
ZOHO Atelier
Schoterbosstraat 4

ZOHO-citizens ontwikkeld een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de kernwaarden?

Tot morgen!

Zet ook vast in je agenda!
Woensdagavond 11 oktober
ZOHO2040 organiseert een avond over de toekomst van het wonen.
Programma wordt nog bekend gemaakt!

Werken in ZOHO

woensdag 27 september, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw – Yellow Spot
Zomerhofstraat 76-90

Terugkijken en richting kiezen voor de toekomst van ZOHO, mede aan de hand van internationale voorbeelden. Met specifiek het  onderdeel het werken. Dat staat woensdagavond op het programma dat binnen in het ZOHO-2040 project wordt georganiseerd.

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO.
Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de belangen van de huidige ondernemers en hoe kunnen we bedrijvigheid in ZOHO behouden en in de toekomst vormgeven?
Bedrijvigheid in ZOHO is naar mening van ZOHOcitizens goed voor het gebied zelf en goed voor de stad.

Luister, denk en praat mee!
Maak jij deel uit van de toekomst van ZOHO?

 

Programma
19:30   ZOHOcitizens en de tender
Ariënne Boelens, bestuurslid ZOHOcitizens

19:40   ZOHO en het centrum; een geschiedenis van wonen en werken
Joosje van Geest, architectuurhistoricus

20:00   bestendiging van slow urbanism; enkele internationale voorbeelden
Robin Chang, research associate Technische Univeristät Dortmund

20:20    pauze

20:45   Een toekomst voor wonen en werken in de stad
interview met Christiaan Frumeaux, Monnik – studio for futures & fiction

21:15   Hoe gaan we werken en wonen in zoho in de toekomst
discussie onder leiding van Jeroen Laven, Stipo

22:00   einde

ZOHO 2040

ZOHOcitizens kijkt ook naar de toekomst. Havensteder en Gemeente Rotterdam willen o.a. woningen toevoegen aan ZOHO. Wat betekent dit voor het gebied, de sfeer, de identiteit, de buitenruimte, de ondernemers, het experiment. Wij denken dat je een bijzondere visie moet hebben voor deze ingewikkelde opgave. ZOHOcitizens heeft Havensteder en de Gemeente Rotterdam een aanbieding gedaan om de opgave te onderzoeken en mede inhoud te geven. Dat aanbod is aanvaard!
Tot september zullen we het gebied, de gebruikers, de identiteit en de vraag analyseren, de (vaak al aanwezige) kennis bundelen en toegankelijk maken. In september worden vier thema’s 4 weken lang door verschillende ZOHOcitizens en met experts onderzocht en gepresenteerd. De ‘resultaten’ zullen leiden tot een visie en een ontwikkelopgave. De visie kan gebruikt worden voor de aanbesteding van potentiële ontwikkelaars. Wij zijn nu aan zet dus…
Ben jij een ZOHOcitizen die hier een bijdrage aan wil leveren of wil meedenken (citizens@nullzohorotterdam.nl)? Of wil je vooral op de hoogte wil blijven? Laat het weten en hou de nieuwsbrief in de gaten.

ZOHO 2040

Het kernteam ‘2040’, dat zich inzet om een visie voor de toekomst van ZOHO te vormen, is opgetuigd en gaat van start. Binnenkort kunnen we het ZOHOatelier gaan gebruiken. Daar willen we gaan werken aan de toekomstvisie. Hier werken we aan een plan van aanpak, een programma voor het gebied en laten we zien hoe het gebied zich al heeft ontwikkeld.
Daarnaast zijn we van plan om rondom het thema ZOHO 2040 o.a. een congres te organiseren. Met sprekers die kennis en/of een mening hebben over het van onderaf ontwikkelen van gebieden. Wat zijn de (on)mogelijkheden en kansen? Hoe ontwikkel je een gebied met aanwezige gebruikers die het gebied een identiteit geven?
Dit alles moet leiden tot een visie die als kwaliteitseis meegegeven wordt aan potentiële ontwikkelaars van het gebied. Of worden wij, ZOHOcitizens, de huidige gebruikers mede ontwikkelaar?
VERTEL ONS JOUW MENING EN VISIE!

Woensdag 11 januari speelden de ZOHOcitizens met Havensteder en de Gemeente Rotterdam een Prisoners Dilemmarollenspel. Inzet, de toekomstige ontwikkeling van ZOHO.

We gingen even in elkaars schoenen staan, zo werd de ambtenaar van de Gemeente een ondernemer, de ondernemer een projectleider van de woningbouwvereniging, etc. Vervolgens werd gespeeld en ga je nu voor je eigen belang of voor het gemeenschappelijke belang? En heb je het gemeenschappelijke belang niet nodig om je doelstellingen te halen? Klik HIER voor een uitgebreider verslag of kijk naar een film van Ron Blom op Wijk TV.

Op het Stadsmakerscongres 2015 is de visie van ZOHO gepresenteerd. Een mooi vel met toekomstplannen. Sommige zeer concreet en haalbaar. Andere uitdrukkelijke wensen. De volgende stap is dat we per onderdeel in kaart brengen wat er nodig is om tot uitvoering over te gaan. De plannen voor de deelgebieden kan je hieronder bekijken.

Slow Urbanism – ZOHO is van 100 eigenaren

ZOHO wordt sinds 2013 ontwikkeld via Slow Urbanism. Havensteder, de gemeente en Stipo hebben het voortouw genomen. Van desolaat bedrijventerrein waar iedereen omheen fietste is ZOHO geworden tot een bestemmingslocatie. ZOHO heeft minstens 100 informele eigenaren die met elkaar het gebied versterken.

 • Havensteder biedt huurders binnen redelijke marktprijzen de kans hun pand en gebied te gebruiken en ontwikkelen op een wijze die bij huurders en Havensteder past.
 • De gemeente faciliteert, biedt ruimte voor experiment en investeert in de sociale strategie en de buitenruimte.
 • Gebruikers van ZOHO zoeken passende huurders/buren, bieden kaders voor ontwikkeling van panden en buitenruimte en zijn partner in de uitvoering.

Hoe werkt ZOHO

 1. ZOHO is experiment en prototypegebied. Wij ontwikkelen nieuwe concepten en documenteren die dusdanig dat ze elders toepasbaar zijn.
 2. ZOHO accommodeert partijen die aan de stad werken. Een mix van makers, stedelijk ontwikkelaars, culturele partijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wonen.
 3. ZOHO stuurt op ketensamenwerking. We zoeken buren met wie je niet hoeft te samenwerken, maar het wel kan. We zorgen dat je elkaar ontmoet.
 4. ZOHO partijen trekken samen op in het versterken van het gebied. Sociaal, fysiek en economisch. Van wijkcoöperatie tot het beheer via de NAS. Van plintenaanpak, klimaatbestendige buitenruimte tot het bouwen op de daken.
 5. ZOHO gaat van eigenaarschap naar eigendom. Huurders in het gebied nemen rollen over; beheer, sociale en fysieke investeringen. Ook het eigendom van panden kan hier een optie zijn.

De ZOHO visie, een best wel reële droom voor 2017

Hoe denken wij dat de ontwikkelingen die er de afgelopen paar jaar zijn ingezet, zich de komende 2 jaar kunnen doorzetten als we door onze oogharen kijken. Geen eindbeeld, geen harde toezeggingen hoe het zal lopen, geen toezeggingen van eigenaren, maar een best wel reële droom waar we dan kunnen staan. En een inzet voor het gesprek over de volgende stap per locatie. Dat zou dan het resultaat zijn van 4 jaar slow urbanism.

 

 • In ZOHO ontstaat een humuslaag waarop experimenten en prototypes groeien en tot wasdom komen.|
 • ZOHO is een intensief gebruikte stadswijk waar wonen, werken, cultuur in een intensieve mix samenkomen, met een accent op de makersfunctie.
 • ZOHO is zowel binnenstad als Agniesebuurt. Het verbindt de binnenstad met Oude Noorden en Agniesebuurt.
 • ZOHO heeft een buitenruimte op de grond en op daken van gebouwen die een bijdrage levert aan een klimaatbestendig Rotterdam.
 • ZOHO heeft aantrekkelijke publieke plinten met een mengeling van horeca, werken en verblijfsfuncties.
 • ZOHO heeft sociaal-maatschappelijke functies met een waarde creërend belang voor de Agniesebuurt.
 • In ZOHO is goed toeven; eten, drinken, sporten, leren dansen, overnachten, cultuur produceren en consumeren, of gewoon op een bankje genieten van de zon. Zowel voor buurtbewoners als voor stadsliefhebbers.
 • ZOHO denkt niet in vaste grenzen. Het loopt van het central district richting het Oude Noorden. De plek waar de stad zich het spannendst en stedelijkst ontwikkeld.

Samenwerken

Vanaf 2017 staan we klaar voor de volgende kwaliteitssprong. We trekken vanuit het gebied, met alle 100 eigenaren, graag op met nieuwe partijen. Zolang die partijen maar voortbouwen op wat we in gang hebben gezet.

het zomerhof met tekstcruyffourt met tekstvivjverhofstraat met tekstzomerhofstraat met tekst  katshoek met tekstteilingerstraat met tekst regentuinplein met tekst