Op het Stadsmakerscongres 2015 is de visie van ZOHO gepresenteerd. Een mooi vel met toekomstplannen. Sommige zeer concreet en haalbaar. Andere uitdrukkelijke wensen. De volgende stap is dat we per onderdeel in kaart brengen wat er nodig is om tot uitvoering over te gaan. De plannen voor de deelgebieden kan je hieronder bekijken.

Slow Urbanism – ZOHO is van 100 eigenaren

ZOHO wordt sinds 2013 ontwikkeld via Slow Urbanism. Havensteder, de gemeente en Stipo hebben het voortouw genomen. Van desolaat bedrijventerrein waar iedereen omheen fietste is ZOHO geworden tot een bestemmingslocatie. ZOHO heeft minstens 100 informele eigenaren die met elkaar het gebied versterken.

 • Havensteder biedt huurders binnen redelijke marktprijzen de kans hun pand en gebied te gebruiken en ontwikkelen op een wijze die bij huurders en Havensteder past.
 • De gemeente faciliteert, biedt ruimte voor experiment en investeert in de sociale strategie en de buitenruimte.
 • Gebruikers van ZOHO zoeken passende huurders/buren, bieden kaders voor ontwikkeling van panden en buitenruimte en zijn partner in de uitvoering.

Hoe werkt ZOHO

 1. ZOHO is experiment en prototypegebied. Wij ontwikkelen nieuwe concepten en documenteren die dusdanig dat ze elders toepasbaar zijn.
 2. ZOHO accommodeert partijen die aan de stad werken. Een mix van makers, stedelijk ontwikkelaars, culturele partijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wonen.
 3. ZOHO stuurt op ketensamenwerking. We zoeken buren met wie je niet hoeft te samenwerken, maar het wel kan. We zorgen dat je elkaar ontmoet.
 4. ZOHO partijen trekken samen op in het versterken van het gebied. Sociaal, fysiek en economisch. Van wijkcoöperatie tot het beheer via de NAS. Van plintenaanpak, klimaatbestendige buitenruimte tot het bouwen op de daken.
 5. ZOHO gaat van eigenaarschap naar eigendom. Huurders in het gebied nemen rollen over; beheer, sociale en fysieke investeringen. Ook het eigendom van panden kan hier een optie zijn.

De ZOHO visie, een best wel reële droom voor 2017

Hoe denken wij dat de ontwikkelingen die er de afgelopen paar jaar zijn ingezet, zich de komende 2 jaar kunnen doorzetten als we door onze oogharen kijken. Geen eindbeeld, geen harde toezeggingen hoe het zal lopen, geen toezeggingen van eigenaren, maar een best wel reële droom waar we dan kunnen staan. En een inzet voor het gesprek over de volgende stap per locatie. Dat zou dan het resultaat zijn van 4 jaar slow urbanism.

 

 • In ZOHO ontstaat een humuslaag waarop experimenten en prototypes groeien en tot wasdom komen.|
 • ZOHO is een intensief gebruikte stadswijk waar wonen, werken, cultuur in een intensieve mix samenkomen, met een accent op de makersfunctie.
 • ZOHO is zowel binnenstad als Agniesebuurt. Het verbindt de binnenstad met Oude Noorden en Agniesebuurt.
 • ZOHO heeft een buitenruimte op de grond en op daken van gebouwen die een bijdrage levert aan een klimaatbestendig Rotterdam.
 • ZOHO heeft aantrekkelijke publieke plinten met een mengeling van horeca, werken en verblijfsfuncties.
 • ZOHO heeft sociaal-maatschappelijke functies met een waarde creërend belang voor de Agniesebuurt.
 • In ZOHO is goed toeven; eten, drinken, sporten, leren dansen, overnachten, cultuur produceren en consumeren, of gewoon op een bankje genieten van de zon. Zowel voor buurtbewoners als voor stadsliefhebbers.
 • ZOHO denkt niet in vaste grenzen. Het loopt van het central district richting het Oude Noorden. De plek waar de stad zich het spannendst en stedelijkst ontwikkeld.

Samenwerken

Vanaf 2017 staan we klaar voor de volgende kwaliteitssprong. We trekken vanuit het gebied, met alle 100 eigenaren, graag op met nieuwe partijen. Zolang die partijen maar voortbouwen op wat we in gang hebben gezet.

het zomerhof met tekstcruyffourt met tekstvivjverhofstraat met tekstzomerhofstraat met tekst  katshoek met tekstteilingerstraat met tekst regentuinplein met tekst