Wijk COOP 010

Zomerhofstraat 71
3032CK Rotterdam

De Wijkcoöperatie Rotterdam (Noord) is een initiatief van bewoners en ondernemers uit Rotterdam Noord voor de bewoners van Rotterdam Noord. Het doel is geldstromen bedoeld voor de wijk maximaal te benutten voor de wijk. Door het creëren van werk in de wijk en uitgevoerd door de bewoners van de wijk, wordt de wijkeconomie versterkt en wordt Rotterdam Noord een mooiere en veiliger wijk. Door burgerinitiatieven te koppelen aan de professionals uit de wijk ontstaat er een samenwerking tussen studenten, werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en ondernemers.