RUIMTEVOLK College #3: Transities toen en nu

Date/Time
Date(s) - 14/01/2016
20:00 - 22:00

Locatie
Wijkcooperatie 010 Noord
Zomerhofstraat 71
Rotterdam

Info over het evenement

We leven in een tijd waarin zich verschillende transitieprocessen afspelen. Op verschillende gebieden en overal in het land (en daarbuiten) zien we initiatieven, klein en groot, die de voorbode zijn van een structurele verandering. Maar wat zijn deze transities nu precies? Hoe verlopen transities en hoe kan daar op ‘gestuurd’ worden? En wat kunnen we leren van voorgaande transitieperiodes, zoals de grote omwentelingen in de 19e eeuw? Tijdens het derde RUIMTEVOLK College nemen Auke van der Woud en Jan Rotmans ons mee in de dynamiek van transities en ze zullen daarbij aandacht besteden aan de omslagmomenten en wie daar een rol in spelen.

Dit College is de aftrap van het RUIMTEVOLK-jaar 2016, waarin we op zoek gaan naar de ‘Publieke Werken’ van nu en straks.

Een klein jaar geleden verscheen op RUIMTEVOLK een interview met Auke van der Woud met de titel ‘Transitie van nu toont parallellen met de 19e eeuw’. Daarin stelde Van der Woud dat de maatschappelijke vraagstukken van nu – zoals milieuvervuiling, nieuwe technologie en een veranderende economie – ook speelden in de transitieperiode rond de industriële revolutie in de 19e eeuw. In die tijd lag er uiteindelijk een grote rol voor de overheid in deze transitie. Met ‘publieke werken’ bouwden zij aan de steden en regio’s voor de nieuwe samenleving.

Niemand voedt en inspireert het debat over grote maatschappelijke en economische veranderingen zo veel als ’transitiegoeroe’ Jan Rotmans. Rotmans bestudeert deze transities niet alleen, hij probeert ze ook actief te stimuleren. Dat Nederland op dit moment kantelt, is volgens Rotmans een feit en hij ziet dan ook in steden en dorpen diverse veelbelovende ontwikkelingen zoals burgerbedrijven, maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en energiecoöperaties die een voorbode zijn van een verandering van tijdperk. Hoe ziet Rotmans het huidige tijdsgewricht? Wat zijn de omslagmomenten die nog moeten komen en wie heeft daarbij de sleutel in handen? Ligt er nu weer een grote rol voor de overheid? En wat zouden de ‘publieke werken’ van nu moeten zijn?

Auke van der Woud is emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Hij schreef meerdere boeken over de omwenteling in onze samenleving rond 1900 en de weerslag daarvan op onze steden. Bekende werken zijn ‘Een nieuwe wereld’, ‘Koninkrijk vol sloppen’ en het onlangs verschenen ‘De nieuwe mens’.

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oprichter van DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt. Onlangs verschenen van zijn hand de boeken ‘Verandering van tijdperk’ en ‘In het oog van de orkaan’.

Uiteraard is er na de colleges van Auke van der Woud en Jan Rotmans volop ruimte voor vraag en antwoord. Na afloop van het programma kan er onder het genot van een drankje nagepraat worden.

RUIMTEVOLK College #3 vindt plaats in het Blauw Witte Gebouw van WIJkcoöperatie Rotterdam Noord. De wijkcoöperatie is een mooi voorbeeld van hoe bewoners en ondernemers werken aan een andere benadering van systemen. Doel is met het verbinden van sociale en economische projecten de wijk sterker, mooier en veiliger te maken. De locatie ligt middenin het Zomerhofkwartier. Onder de noemer ZOHO wordt hier door diverse partijen gewerkt aan een geleidelijke, duurzame transformatie van het gebied. Als stad is Rotterdam volgens Rotmans dé proeftuin voor transities.

Wil je er bij zijn op 14 januari? Meld je nu aan!

RUIMTEVOLK College – Verdieping voor de ruimtelijk denkende geest
In snelle informatiestromen komen signalen op ons af over actuele onderwerpen. In de media, offline en online, verschijnen opinies die elkaar snel opvolgen. Ook op het webmagazine van RUIMTEVOLK. In dit tumult is het soms belangrijk even een moment rust te nemen en te kiezen voor verdieping. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Met RUIMTEVOLK College organiseren we colleges met vooraanstaande wetenschappers en andere experts rondom actuele thema’s voor de verdieping van de ruimtelijk denkende geest.

Loading Map....

TICKETS