ZOHO 2040


We schrijven 2040: het Zomerhofkwartier (ZOHO) is in Nederland en daarbuiten daarbuiten één van de meest geciteerde voorbeelden van experimen-tele, betrokken, duurzame, gemixte en verbonden gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling met ruimte voor experiment en een vergaande samenwerking tussen participerende burgers en ondernemers, ontwikkelaars en overheid. Een wijkontwikkeling waarbij het ‘place-making’ van bewoners en ondernemers uit de jaren ’10 heeft geleid tot de unieke ‘hotspot’ van de latere decennia. Een wijk waarin sociale, economische en ecologische aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een weerbaar, divers en inclusief gebied waarin kleine en grote schaal, bewoners en ondernemers, arm en rijk samenleven en -werken. Kortom: een 21e-eeuwse binnenstadwijk met ballen!

Dit is het droombeeld van ZOHOcitizens aan de vooravond van een cruciaal keuzemoment in de ontwikkeling van ZOHO: zetten we de ingezette Slow Urbanism aanpak in nieuwe vorm door of vallen we terug in traditionele vormen van ontwikkeling met alle gevolgen voor de stad en de huidige ZOHOgebruikers van dien? Voor ZOHOcitizens zelf is dit natuurlijk geen serieuze vraag na vijf jaar experimentele Slow Urbanism: doorgaan! ZOHOcitizens daagt woningcorporatie Havensteder, Gemeente Rotterdam en ontwikkelende partijen uit dit pad samen te bewandelen.

Woningcorporatie Havensteder en Gemeente Rotterdam werken aan het opstellen van een eventuele tender-uitvraag voor private partijen voor overname en ontwikkeling van het vastgoed in ZOHO. ZOHOcitizens heeft aan Havensteder en Gemeente Rotterdam aangeboden om na te denken over de kaders voor de uitvraag. Het streven is de unieke kwaliteiten ook in de verdere ontwikkeling te versterken en behouden. Wat zijn de centrale waarden die het gebied kenmerken, wat zouden we idealiter terugzien bij de partijen die ZOHO verder gaan ontwikkelen en hoe vertaal je dat in aspecten van de uitvraag?

In het document ‘de ZOHOprincipes’ geeft ZOHOcitizens antwoord op deze vragen. In een interactief en intensief traject hebben de citizens in vijf principes omschreven waar ZOHO in de toekomst voor zou moeten staan. Deze ZOHOprincipes zijn: experimenteel, betrokken, duurzaam, gemixt en verbonden. Dit document vat deze principes samen, licht ze vervolgens uitgebreider toe en geeft aan hoe ze in de toekomstige ontwikkeling geborgd kunnen worden (richtlijnen).
Op verschillende manieren zijn deze waarden nu in het gebied te herkennen. Dat wordt duidelijk uit het stuk over verleden en heden van ZOHO.

ZOHO plinten


Op donderdag 16 november was de officiële opening op verschillende locaties van het City at Eye Level plintenproject in ZOHO.

In ZOHO zijn acht plannen ter verbetering van straat en buitenruimte gerealiseerd. De projecten zijn tijdens de opening door de kunstenaars en initiatiefnemers toegelicht.

Zie fotoreeks van Ron Blom >

Wat is ZOHO


ZOHO is het Rotterdamse Maakkwartier. Een woon- en werkplek aan de rand van het centrum, op 5 minuten lopen van het Centraal Station. Voor en door makers in design, kunst, cultuur, media, tech, food, architectuur en urban planning. Allen pioniers die hun vakmanschap willen inzetten om zichzelf, ZOHO en de stad op een vernieuwende wijze te versterken.

Dat was nodig. Want dit voormalige bedrijventerrein, ingeklemd tussen de Heer Bokelweg, de Hofbogen, de Teilingerstraat en de Noordsingel, ook wel het Zomerhofkwartier genoemd, was een in zichzelf gekeerd, verpauperd gebied dat kampte met leegstand. In 2013 werd besloten dat het gebied gedurende 10 jaar wordt ontwikkeld via een geleidelijke vorm van stedelijke ontwikkeling; slow urbanism.

Anno 2016 wordt de ontwikkeling van het gebied aangejaagd door ZOHOCITIZENS, een collectief van ondernemers, bewoners en investeerders. Samen willen we van ZOHO een fantastische plek maken. Om te wonen, werken én te verblijven. Zo creëren we waarde voor de stad, voor het gebied en natuurlijk voor onszelf. Er wordt samengewerkt met de Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder, waardoor de plinten van gebouwen een publieksfunctie krijgen, de buitenruimte veiliger en groener wordt, en bewoners weer meer betrokken raken bij hun wijk.

Iedere ZOHOCITIZEN draagt iets bij, in tijd en/of in geld. Met de bijdragen en inzet van deelnemers, en investeringen van partners kunnen we netwerkactiviteiten organiseren, vernieuwende projecten in het gebied opstarten en de gebiedspromotie verzorgen.

Werk, woon of ben je op een andere manier betrokken in/met ZOHO en wil je ook ZOHOCITIZEN worden? Meld je hier aan.