woensdag 12 april,
17:00 – 19:00 uur,
kruising Zomerhofstraat en Vijverhofstraat
De Gemeente Rotterdam presenteert / informeert iedereen graag over twee deelprojecten van de ‘Klimaat Adaptieve Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt’.

Namelijk:
Het voorlopig inrichtingsplan van de Regentuin, dat in samenwerking met de ZOHOcitizens en de Hofbogen BV is ontwikkeld en JagerJanssen architecten presenteren de resultaten van de buurtgesprekken die zij hebben gevoerd over de Vijverhofstraat.

Laat je horen en laat je zien. Wij zijn benieuwd!