ZOHO beraad

Het ontwikkelen van het gebied ZOHO vereist voortdurende inzet voor participatie en gemeenschapsopbouw, vanaf de tenderfase tot aan het masterplan, het bestemmingsplan, het inrichtingsplan en de verschillende deelontwikkelingen. Om dit te bewerkstelligen is het ZOHO beraad opgericht als belangrijk platform. Het doel van het beraad is om samenwerkende partijen te verenigen en vorm te geven aan de voortgang van ZOHO.

Het ZOHO beraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het consortium Leyten-Stebru, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder, en een vertegenwoordiging van de Wijkraad. De ondernemers worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde per gebouw, met een overkoepelende rol voor de ZOHO Citizens, terwijl de bewoners van de Teilingerstraat worden vertegenwoordigd door twee personen.

Het ZOHO beraad is gestart in het begin van 2022 en komt vier keer per jaar bij elkaar. Het verslag van de bijeenkomsten is hieronder te vinden. De vergaderingen van het beraad vinden plaats op 22 september en 1 december 2022. Neem contact op met Renske Keur, de omgevingsmanager van ZOHO via renske@nullkickstad.nl, als je meer wilt weten over het beraad.