De principes in het kort

ZOHO is
EXPERIMENTEEL

In ZOHO is ruimte voor experiment. Ruimte voor bedrijven die experimen-teren en innoveren in hun vakgebied. Er zijn testlocaties voor wisselende ruimtelijke experimenten. En er is ruimte voor experiment in de ontwikkeling van het gebied en gebouwen zelf, zowel in het proces als in de uitwerking. In ZOHO leren we van de experimenten en zetten we de lessen in voor een nog betere volgende stap.

 

ZOHO is
BETROKKEN

In ZOHO heerst een bruisend en uniek klimaat waar bewoners en gebruikers zeggenschap hebben. In ZOHO heerst betrokkenheid, zowel in de openbare ruimte als bij sociaal-maatschappelijke initiatieven. Gebruikers nemen ook verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer en kunnen meebeslissen over inrichting en invulling van hun woon- en werkomgeving. Er is ruimte om zelf initiatieven te ontplooien.

 

ZOHO is
GEMIXT

ZOHO is een gemixt gebied van middelgrote gebouwen en groene tussenruimten. Haar middelgrote korrel zorgt voor verbinding en samenwerking, voor flexibele ontwikkeling die zich in de loop der tijd laat bijsturen en voor een gebied met een mix van middelgrote en kleine gebouwen, van oude en nieuwe gebouwen, van wonen en werken, van lage en hoge inkomens, van middelgrote en kleine bedrijven. ZOHO is een levendig gebied waar alles kan.

 

ZOHO is
DUURZAAM

ZOHO is maximaal klimaatbestendig. In ZOHO spelen stadsnatuur en biodiversiteit een grote rol, wordt het groene oppervlak vergroot en wordt hemelwater intern vastgehouden, gezuiverd en vertraagd afgegeven. ZOHO wekt zijn eigen energie op met innovatieve en slimme installaties, een ‘nul op de meter’ wijk die is gepland en gebouwd op de principes van circulair bouwen. Een gebied waar de auto te gast is. ZOHO is een weerbare wijk, waarin sociale, ecologische en economische duurzaamheid tot één integraal geheel wordt ontwikkeld.

 

ZOHO
VERBINDT

ZOHO verbindt Centrum met Noord, ZOHO verbindt bewoners en bedrijven en ZOHO verbindt Rotterdamse culturen. Van intellectuelen tot arbeiders, van Brazilianen, Marokkanen, Surinamers en andere Nederlanders. Van religieus tot atheïstisch, van bewoners en ondernemers. ZOHO doet dit op een ontspannen en niet-verplichtende manier. ZOHO is hiermee de proeftuin op sociaal-cultureel gebied van Rotterdam.

>>ZOHOprincipes in het kort (engels)