ZOHOberaad

Het heeft lang geduurd, maar donderdag 12 mei 2022 gaat het ZOHOberaad van start. Naast de gemeente Rotterdam, de Wijkraad, Havensteder en het consortium, zijn ook ondernemers vertegenwoordigd.

Vier keer per jaar komen zij samen om de ontwikkelingen in ZOHO te bespreken. Samen adviseren zij de ontwikkelende partijen om het huidige ZOHO door te ontwikkelen tot een duurzame woon-werkbuurt.
Ook de ZOHOcitizens zijn actief betrokken in dit beraad.
Binnenkort meer op deze website.