vrijdag 22 juni

Wist jij dat de bedrijfsgebouwen in het ZOmerHOfkwartier (ZOHO) worden verkocht en dat dit stukje stad opnieuw wordt ontwikkeld? ZOHOcitizens wil graag dat dit een bijzonder stukje stad blijft en het nog leuker wordt. Met (creatieve) ondernemers, met woningen voor verschillende Rotterdammers en met plekken om buiten te zitten, te sporten, te dansen en te spelen. 

Op vrijdag 22 juni wordt een ‘festival’ gehouden voor en door gebruikers, bewoners en ondernemers in ZOHO. Maak eens kennis met één van de vele instellingen in ZOHO en laat je informeren over de toekomst van ZOHO.
programma
13:00 lunch bij WIJkcooperatie010
15:00 verschillende workshops
– kom knutselen bij SCRAP
– leer de Argentijnse Tango bij Cuartito Azul
– indoor skateles van R’damse skaters
– volg een rap-workshop van Time Window
– doe een sporttraining bij Fit for Free
– kom tot rust door Yoga Vidya in de buurttuin
– bedenk een mooie toekomst voor ZOHO in het ZOHO-atelier
17:00 muziek en goochelacts met hapjes van Deliz en Gare du Nord
17:30 debat met Havensteder, Gemeente Rotterdam, Wijkraad Noord en ZOHOcitizens
18:00 muziek

meld je aan voor lunch en/of workshops, vol=vol!
citizens@zohorotterdam.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vrijdagmiddag 22 juni organiseert de WIJkcoöperatie Rotterdam – Noord binnen of buiten een lunch.
Boek op tijd, want op = op. Voor 5 euro bieden wij je een frisse zomerse lunch.
Reserveer vast door 5 euro over te maken op NL75 RABO 0301 2157 15 tnv St. Bevordering van Wijkcoop
onder vermelding van je naam. Of vraag je werkgever dit voor jou en je collega’s te doen, het zijn bedrijfskosten.
Voor iedere betalende lunch kan je kennismaken met een wijkbewoner die gratis mag mee eten.
Reserveren is verplicht en kan ook via de mail: contact@wijkcoop010.nl

ZOHO 2040

Goed nieuws! De stichting ZOHOcitizens heeft het bericht ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dat we de STADSLAB subsidie krijgen. Voor het komend jaar zijn daardoor een aantal onderdelen van het jaarplan geborgd.

Zo zitten wij, ZOHOcitizens, komend jaar met Havensteder en de Gemeente aan tafel om mee te schrijven, mee te werken en mee te beoordelen aan de tender voor de verkoop van ‘ZOHO’.
WIL JE MEE KIJKEN / WERKEN / HOREN  / DENKEN / OORDELEN?
een groepje van 10 à 15 man zal deze hele procedure vanuit ZOHOcitizens op de voet volgen. Niemand in deze groep kan meedingen aan de tender en hij/zij heeft geheimhoudingsplicht. In deze groep monitor je mee of de belangen van de ZOHOcitizens werkelijk goed geborgd worden.
Geef je op voor deze beoordelingsgroep!

We schrijven 2040: het Zomerhofkwartier (ZOHO) is in Nederland en daarbuiten daarbuiten één van de meest geciteerde voorbeelden van experimen-tele, betrokken, duurzame, gemixte en verbonden gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling met ruimte voor experiment en een vergaande samenwerking tussen participerende burgers en ondernemers, ontwikkelaars en overheid. Een wijkontwikkeling waarbij het ‘place-making’ van bewoners en ondernemers uit de jaren ’10 heeft geleid tot de unieke ‘hotspot’ van de latere decennia. Een wijk waarin sociale, economische en ecologische aspec…
>>lees de ZOHOprincipes

ZOHO 2040

Op vrijdag 10 december is een groep stadsmakers vanuit het Stadsmakerscongres rondgeleid door ZOHO.

In het ZOHO-atelier zijn de ZOHO-principes enthousiast ontvangen en besproken. Ook op het Transformatiecongres op 7 december vormt ZOHO 2040 onderdeel van het programma. Er zijn rondleidingen en discussies.

Op 10 november, wordt de toekomstvisie van ZOHOCitizens op ZOHO gepresenteerd tijdens het Stadsmakerscongres. Dit jaar is het congresthema ‘Iedereen maakt de stad’. 

Als je nog niet de kans hebt gehad, kom en praat mee. Vanaf 10.30u tot 12.15u is in het ZOHO-atelier een korte presentatie met aansluitend een discussie over hoe we de vijf ZOHO-principes in de toekomst kunnen borgen. Hoe neem je de juiste randvoorwaarden op om de juiste partij te vinden? Ook voor na het winnen van de tender en voor over 15 jaar…

Woensdag 1 nov 20.00: ZOHO 2040, Yellow Spot, Gele Gebouw
Presentatie van de ZOHO-citizens visie op de toekomst van ZOHO aan Havensteder, gemeente en geïnteresseerden. Wat zijn de kernwaarden van het gebied en welke regels zouden toekomstige ontwikkelingen moeten volgen? Denk mee over de gewenste toekomst van ZOHO nu de druk op dit gebied toeneemt!

SAVE THE DATE: woensdagavond 1 november
Op 1 november maken wij onze visie op ZOHO-2040 bekend. In het kader van de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO, heeft ZOHO-citizens de afgelopen twee maanden een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Woensdagavond wordt dit advies gepresenteerd. Kom ook!
Programma en locatie volgen!

woensdag 11 oktober, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw, Yellow Spot

Luister, praat en denk mee!
Hoe gaan we om met de toekomstige woningbouw? Willen we zelf eigenlijk wonen in ZOHO? Wordt het één netjes aangeharkte bakfietswijk? Of…?

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Wat vind jij??

Luister, denk en praat mee in het ZOHO-Atelier! Op woensdagochtend van 9u tot 11u staat de deur open.
a.s. woensdagochtend (morgen!) van 9u tot 11u
ZOHO Atelier
Schoterbosstraat 4

ZOHO-citizens ontwikkeld een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de kernwaarden?

Tot morgen!

Zet ook vast in je agenda!
Woensdagavond 11 oktober
ZOHO2040 organiseert een avond over de toekomst van het wonen.
Programma wordt nog bekend gemaakt!

Werken in ZOHO

woensdag 27 september, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw – Yellow Spot
Zomerhofstraat 76-90

Terugkijken en richting kiezen voor de toekomst van ZOHO, mede aan de hand van internationale voorbeelden. Met specifiek het  onderdeel het werken. Dat staat woensdagavond op het programma dat binnen in het ZOHO-2040 project wordt georganiseerd.

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO.
Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de belangen van de huidige ondernemers en hoe kunnen we bedrijvigheid in ZOHO behouden en in de toekomst vormgeven?
Bedrijvigheid in ZOHO is naar mening van ZOHOcitizens goed voor het gebied zelf en goed voor de stad.

Luister, denk en praat mee!
Maak jij deel uit van de toekomst van ZOHO?

 

Programma
19:30   ZOHOcitizens en de tender
Ariënne Boelens, bestuurslid ZOHOcitizens

19:40   ZOHO en het centrum; een geschiedenis van wonen en werken
Joosje van Geest, architectuurhistoricus

20:00   bestendiging van slow urbanism; enkele internationale voorbeelden
Robin Chang, research associate Technische Univeristät Dortmund

20:20    pauze

20:45   Een toekomst voor wonen en werken in de stad
interview met Christiaan Frumeaux, Monnik – studio for futures & fiction

21:15   Hoe gaan we werken en wonen in zoho in de toekomst
discussie onder leiding van Jeroen Laven, Stipo

22:00   einde