ZOHO 2040

Goed nieuws! De stichting ZOHOcitizens heeft het bericht ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dat we de STADSLAB subsidie krijgen. Voor het komend jaar zijn daardoor een aantal onderdelen van het jaarplan geborgd.

Zo zitten wij, ZOHOcitizens, komend jaar met Havensteder en de Gemeente aan tafel om mee te schrijven, mee te werken en mee te beoordelen aan de tender voor de verkoop van ‘ZOHO’.
WIL JE MEE KIJKEN / WERKEN / HOREN  / DENKEN / OORDELEN?
een groepje van 10 à 15 man zal deze hele procedure vanuit ZOHOcitizens op de voet volgen. Niemand in deze groep kan meedingen aan de tender en hij/zij heeft geheimhoudingsplicht. In deze groep monitor je mee of de belangen van de ZOHOcitizens werkelijk goed geborgd worden.
Geef je op voor deze beoordelingsgroep!

We schrijven 2040: het Zomerhofkwartier (ZOHO) is in Nederland en daarbuiten daarbuiten één van de meest geciteerde voorbeelden van experimen-tele, betrokken, duurzame, gemixte en verbonden gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling met ruimte voor experiment en een vergaande samenwerking tussen participerende burgers en ondernemers, ontwikkelaars en overheid. Een wijkontwikkeling waarbij het ‘place-making’ van bewoners en ondernemers uit de jaren ’10 heeft geleid tot de unieke ‘hotspot’ van de latere decennia. Een wijk waarin sociale, economische en ecologische aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een weerbaar, divers en inclusief gebied waarin kleine en grote schaal, bewoners en ondernemers, arm en rijk samenleven en -werken. Kortom: een 21e-eeuwse binnenstadwijk met ballen!

Dit is het droombeeld van ZOHOcitizens aan de vooravond van een cruciaal keuzemoment in de ontwikkeling van ZOHO: zetten we de ingezette Slow Urbanism aanpak in nieuwe vorm door of vallen we terug in traditionele vormen van ontwikkeling met alle gevolgen voor de stad en de huidige ZOHOgebruikers van dien? Voor ZOHOcitizens zelf is dit natuurlijk geen serieuze vraag na vijf jaar experimentele Slow Urbanism: doorgaan! ZOHOcitizens daagt woningcorporatie Havensteder, Gemeente Rotterdam en ontwikkelende partijen uit dit pad samen te bewandelen.

Woningcorporatie Havensteder en Gemeente Rotterdam werken aan het opstellen van een eventuele tender-uitvraag voor private partijen voor overname en ontwikkeling van het vastgoed in ZOHO. ZOHOcitizens heeft aan Havensteder en Gemeente Rotterdam aangeboden om na te denken over de kaders voor de uitvraag. Het streven is de unieke kwaliteiten ook in de verdere ontwikkeling te versterken en behouden. Wat zijn de centrale waarden die het gebied kenmerken, wat zouden we idealiter terugzien bij de partijen die ZOHO verder gaan ontwikkelen en hoe vertaal je dat in aspecten van de uitvraag?

In het document ‘de ZOHOprincipes’ geeft ZOHOcitizens antwoord op deze vragen. In een interactief en intensief traject hebben de citizens in vijf principes omschreven waar ZOHO in de toekomst voor zou moeten staan. Deze ZOHOprincipes zijn: experimenteel, betrokken, duurzaam, gemixt en verbonden. Dit document vat deze principes samen, licht ze vervolgens uitgebreider toe en geeft aan hoe ze in de toekomstige ontwikkeling geborgd kunnen worden (richtlijnen).
Op verschillende manieren zijn deze waarden nu in het gebied te herkennen. Dat wordt duidelijk uit het stuk over verleden en heden van ZOHO.

ZOHO 2040

Op vrijdag 10 december is een groep stadsmakers vanuit het Stadsmakerscongres rondgeleid door ZOHO.

In het ZOHO-atelier zijn de ZOHO-principes enthousiast ontvangen en besproken. Ook op het Transformatiecongres op 7 december vormt ZOHO 2040 onderdeel van het programma. Er zijn rondleidingen en discussies.

Op 10 november, wordt de toekomstvisie van ZOHOCitizens op ZOHO gepresenteerd tijdens het Stadsmakerscongres. Dit jaar is het congresthema ‘Iedereen maakt de stad’. 

Als je nog niet de kans hebt gehad, kom en praat mee. Vanaf 10.30u tot 12.15u is in het ZOHO-atelier een korte presentatie met aansluitend een discussie over hoe we de vijf ZOHO-principes in de toekomst kunnen borgen. Hoe neem je de juiste randvoorwaarden op om de juiste partij te vinden? Ook voor na het winnen van de tender en voor over 15 jaar…

Woensdag 1 nov 20.00: ZOHO 2040, Yellow Spot, Gele Gebouw
Presentatie van de ZOHO-citizens visie op de toekomst van ZOHO aan Havensteder, gemeente en geïnteresseerden. Wat zijn de kernwaarden van het gebied en welke regels zouden toekomstige ontwikkelingen moeten volgen? Denk mee over de gewenste toekomst van ZOHO nu de druk op dit gebied toeneemt!

SAVE THE DATE: woensdagavond 1 november
Op 1 november maken wij onze visie op ZOHO-2040 bekend. In het kader van de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO, heeft ZOHO-citizens de afgelopen twee maanden een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Woensdagavond wordt dit advies gepresenteerd. Kom ook!
Programma en locatie volgen!

woensdag 11 oktober, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw, Yellow Spot

Luister, praat en denk mee!
Hoe gaan we om met de toekomstige woningbouw? Willen we zelf eigenlijk wonen in ZOHO? Wordt het één netjes aangeharkte bakfietswijk? Of…?

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Wat vind jij??

Luister, denk en praat mee in het ZOHO-Atelier! Op woensdagochtend van 9u tot 11u staat de deur open.
a.s. woensdagochtend (morgen!) van 9u tot 11u
ZOHO Atelier
Schoterbosstraat 4

ZOHO-citizens ontwikkeld een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de kernwaarden?

Tot morgen!

Zet ook vast in je agenda!
Woensdagavond 11 oktober
ZOHO2040 organiseert een avond over de toekomst van het wonen.
Programma wordt nog bekend gemaakt!

Werken in ZOHO

woensdag 27 september, 19:30 – 22 uur
Gele Gebouw – Yellow Spot
Zomerhofstraat 76-90

Terugkijken en richting kiezen voor de toekomst van ZOHO, mede aan de hand van internationale voorbeelden. Met specifiek het  onderdeel het werken. Dat staat woensdagavond op het programma dat binnen in het ZOHO-2040 project wordt georganiseerd.

ZOHOcitizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO.
Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de belangen van de huidige ondernemers en hoe kunnen we bedrijvigheid in ZOHO behouden en in de toekomst vormgeven?
Bedrijvigheid in ZOHO is naar mening van ZOHOcitizens goed voor het gebied zelf en goed voor de stad.

Luister, denk en praat mee!
Maak jij deel uit van de toekomst van ZOHO?

 

Programma
19:30   ZOHOcitizens en de tender
Ariënne Boelens, bestuurslid ZOHOcitizens

19:40   ZOHO en het centrum; een geschiedenis van wonen en werken
Joosje van Geest, architectuurhistoricus

20:00   bestendiging van slow urbanism; enkele internationale voorbeelden
Robin Chang, research associate Technische Univeristät Dortmund

20:20    pauze

20:45   Een toekomst voor wonen en werken in de stad
interview met Christiaan Frumeaux, Monnik – studio for futures & fiction

21:15   Hoe gaan we werken en wonen in zoho in de toekomst
discussie onder leiding van Jeroen Laven, Stipo

22:00   einde

ZOHO 2040

ZOHOcitizens kijkt ook naar de toekomst. Havensteder en Gemeente Rotterdam willen o.a. woningen toevoegen aan ZOHO. Wat betekent dit voor het gebied, de sfeer, de identiteit, de buitenruimte, de ondernemers, het experiment. Wij denken dat je een bijzondere visie moet hebben voor deze ingewikkelde opgave. ZOHOcitizens heeft Havensteder en de Gemeente Rotterdam een aanbieding gedaan om de opgave te onderzoeken en mede inhoud te geven. Dat aanbod is aanvaard!
Tot september zullen we het gebied, de gebruikers, de identiteit en de vraag analyseren, de (vaak al aanwezige) kennis bundelen en toegankelijk maken. In september worden vier thema’s 4 weken lang door verschillende ZOHOcitizens en met experts onderzocht en gepresenteerd. De ‘resultaten’ zullen leiden tot een visie en een ontwikkelopgave. De visie kan gebruikt worden voor de aanbesteding van potentiële ontwikkelaars. Wij zijn nu aan zet dus…
Ben jij een ZOHOcitizen die hier een bijdrage aan wil leveren of wil meedenken (citizens@zohorotterdam.nl)? Of wil je vooral op de hoogte wil blijven? Laat het weten en hou de nieuwsbrief in de gaten.