ZOHO 2040

Goed nieuws! De stichting ZOHOcitizens heeft het bericht ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dat we de STADSLAB subsidie krijgen. Voor het komend jaar zijn daardoor een aantal onderdelen van het jaarplan geborgd.

Zo zitten wij, ZOHOcitizens, komend jaar met Havensteder en de Gemeente aan tafel om mee te schrijven, mee te werken en mee te beoordelen aan de tender voor de verkoop van ‘ZOHO’.
WIL JE MEE KIJKEN / WERKEN / HOREN  / DENKEN / OORDELEN?
een groepje van 10 à 15 man zal deze hele procedure vanuit ZOHOcitizens op de voet volgen. Niemand in deze groep kan meedingen aan de tender en hij/zij heeft geheimhoudingsplicht. In deze groep monitor je mee of de belangen van de ZOHOcitizens werkelijk goed geborgd worden.
Geef je op voor deze beoordelingsgroep!